POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), które wejdzie w życie dnia 25 maja 2018 r. pragniemy zapewnić o naszej szczególnej staranności w tym zakresie, szanując Państwa prywatność i doceniając naszą współpracę.
Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą ustalić kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe w naszej firmie:

1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest Wypożyczalnia Przyczep Handel Usługi Motoryzacyjne Andrzej Matyszewski 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 228 zwany dalej Administratorem.

2/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, w trakcie składania Państwu ofert w ramach naszej współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3/ Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy firmy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

4/ Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla realizacji łączącej nas współpracy.

5/ Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6/ Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych (zawarcia/wykonania umowy oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych wobec Urzędu Skarbowego, a w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy do czasu przedawnienia roszczeń (art. 118 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 2017.459 z dnia 01.03.2017)

7/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

8/ Uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, będą realizowane za pośrednictwem adresu mailowego: lomza@wypozyczalnia-przyczep.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy w formie pisemnego wniosku.

9/ W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt do: lomza@wypozyczalnia-przyczep.com.pl